Forever Young

Pertukaran Kumpulan
Wednesday, July 8, 2009 . 0 word(s) .
Pelajar-pelajar DTM yang menukar kumpulan pengajian tidak dibenarkan berbuat demikian buat sementara waktu. Permohonan pertukaran kumpulan akan ditimbang bermula minggu depan.

Sekian, terima kasih.

Cik Azleen.
Ketua Jabatan Sains Komputer


Thanks for reading :)
Older Post . Newer Post


// Forever Young-One Direction