Forever Young

PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (DIT 2133)
Friday, February 6, 2009 . 0 word(s) .
Nota Kuliah:
Bab01:Pengenalan

Bab02:Peranan Sistem Maklumat
Bab03:Sistem Maklumat & Organisasi
Bab04:Maklumat, Pengurus & Membuat Keputusan
Bab05:Kesan Etika dan Sosial

Bab06:Menguruskan Sumber Data

Bab07:Telekomunikasi

Bab08:Sistem Maklumat Organisasi


Thanks for reading :)
Older Post . Newer Post


// Forever Young-One Direction